Ana Sayfa

 

Mersin de 1977 tarihinden bu yana avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti veren büromuz ,hak arama ve savunma özgürlüğünü sonuna kadar savunmayı ilke edinmiştir.

1992 tarihinden bu yana, yerli gerçek ve tüzel kişiler yanında, yabancı gerçek ve tüzel kişilerinde hukuki sorunlarının çözümlenmesinde katkıda bulunmaktayız.

Kurulduğumuzdan bu yana; hukukun temel ilkelerinin ve hukukun üstünlüğünün gerçekleştirilmesi niyet ve çabasındayız.

Büyük önder Atatürk’ün 1924 tarihinde söylediği sözler, günümüzde de geçerliliğini korumakta,hukukun üstünlüğünü kurma yolunda çalışmalara ışık tutmaktadır.

" Önemli olan nokta, adalet anlayışımızı, adaletle ilgili yasalarımızı, adalet örgütümüzü, bizi şimdiye kadar bilinçli, gereği bilinçsiz etki altında bulunduran yüzyılın gereklerine uygun olmayan bağlardan biran evvel kurtarmaktır.

Millet, her uygar memlekette olan adalet işlerindeki ilerlemenin, memleketin gereksinimlerine uyan esaslarını istiyor. Millet, hızlı ve keskin adaleti temin eden uygar usulleri istiyor.Milletin arzu ve gereksinimine uyarak adalet işlerimizde her türlü etkilerden cesaretle silkinmek ve hızlı ilerlemelere atılmakta asla tereddüt etmemek gerekir.

Medeni hukukta, aile hukukunda izleyeceğimiz yol ancak uygarlık yolu olacaktır.Hukukta idare-i maslahat ve hurafelere bağlılık milletleri uyanmaktan alıkoyan en ağır bir kabustur.


Türk milleti üzerinde böyle bir ağırlık bulundurulamaz."